Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Madde 1 - Taraflar
Madde 1.1 - Kullanıcı: https://shop.elifuysaldesign.com  sitesine üye olan ve https://shop.elifuysaldesign.com  adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler.

Madde 1.2 - Alıcı: https://shop.elifuysaldesign.com  adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı.

Madde 1.3 - Site: https://shop.elifuysaldesign.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Madde 1.4 - https://shop.elifuysaldesign.com  Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO tarafından ortaya konulan uygulamalar “Hizmet” olarak anılacaktır.

Madde 1.5 - İşbu sözleşme https://shop.elifuysaldesign.com sitesinin sahibi ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO ile “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

Madde 1.6 - İşbu “ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO” Üyelik Sözleşmesi, ” https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Madde 1.7 - Kullanıcı, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
Madde 2.1 - İşbu sözleşmenin konusu; “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

Madde 2.2 - Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “https://shop.elifuysaldesign.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Madde 2.3 - Kullanıcı ve ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Madde 3 - Hizmet ve Hizmetin Kapsamı
Madde 3.1 - “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

Madde 3.2 - ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “kullanıcı” lara duyurulur.

Madde 3.3 - “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesi tarafından sunulan “hizmetler” de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

Madde 4 - Hizmetten Faydalanma Şartları
Madde 4.1 - Üyelik; "site" nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site" ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Madde 4.2 - "Site" ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2 maddesi uyarınca, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Madde 5 - Hak ve Yükümlülükler
Madde 5.1 - Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
Madde 5.1.1 - "Kullanıcı"ların,
https://shop.elifuysaldesign.com sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı"ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinin FİRMA ADI’nın doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Madde 5.1.2 - "Kullanıcı", ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veri tabanları, katalogları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesi ve ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 5.1.3 - “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’nun ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Madde 5.2 – FİRMA ADI’nın Hak ve Yükümlülükleri
Madde 5.2.1 - FİRM ADI "site"de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO  bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır. "Kullanıcı"lar, ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. Bu değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

Madde 5.2.2 - ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO,“site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’nun herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

Madde 5.2.3 - ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO "site"de yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Madde 5.2.4 - ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren "kullanıcı"nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

Madde 6 - Diğer Hükümler
Madde 6.1 - Fikri Mülkiyet Hakları
Madde 6.1.1 - “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (“https://shop.elifuysaldesign.com” telif haklarına tabi çalışmalar) ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’ya ait olarak kullanılmaktadır. "Kullanıcı"lar, “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO ‘nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının “https://shop.elifuysaldesign.com” sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

Madde 6.1.2 – ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’nun “https://shop.elifuysaldesign.com” hizmetleri, “https://shop.elifuysaldesign.com” bilgileri, “https://shop.elifuysaldesign.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “https://shop.elifuysaldesign.com” ticari markaları, “https://shop.elifuysaldesign.com” ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Madde 6.2 - Sözleşme Değişiklikleri
Madde 6.2.1 – ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 6.2.2 - İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Madde 6.3 - Mücbir Sebepler
Madde 6.3.1 - Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

Madde 6.3.2 - "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 6.4 - Uygulanacak Hukuk
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve İSTANBUL Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 6.5 - Sözleşmenin Feshi
Madde 6.5.1 - İşbu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Madde 6.5.2 – ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’ "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle ELIF UYSAL FASHION DESIGN STUDIO’’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Madde 6.5.2.a - "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Madde 6.5.2.b - "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Madde 6.5.2.c - “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

Madde 6.5.2.d - “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları https://shop.elifuysaldesign.com adresindeki alış verişlerde bulunması. "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.


Banka Logoları
© Copyright 2020 ELIF UYSAL
Bu E-Ticaret Sitesi Tarafından Hazırlanmıştır.